fbpx
€50 gratis weddenschap

Privacy Policy

Inleiding Betfans.nl privacyverklaring

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Betfans.nl is een belangrijke taak voor ons. Betfans.nl respecteert uw privacy en beschermt uw gegevens. De persoonlijke informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens wanneer u contact met ons opneemt. In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we deze informatie precies gebruiken. Daarnaast leggen we u duidelijk uit wat uw rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Deze privacyverklaring gaat over de gegevens die Betfans.nl verwerkt. Betfans.nl is een onafhankelijke website over bookmakers, casinonieuws en casinospellen. Lees meer over wat wij precies doen.

Omdat we het belangrijk vinden om transparant te zijn, hebben wij gekozen voor een uitgebreide privacyverklaring. In deze privacyverklaring wordt op een eenvoudige en heldere wijze uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, registreren, opslaan, gebruiken en verwerken en hoe we dat doen. Betfans.nl vindt het belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens aan ons kunt laten weten. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 toepasselijk in Nederland en de Europese Unie.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacyverklaring van Betfans.nl kunt u ons benaderen.  

 

Betfans, een verantwoordelijke partner

BetFans.nl zal te allen tijden een verantwoorde en betrouwbare partij te zijn voor spelers, aanbieders en wet- en regelgevers. Dit houdt in dat we ons houden aan alle wetgeving zoals is vastgelegd in de Wet op de kansspelen en alle regelgeving vanuit de toezichthouder op de markt voor kansspelen, de Kansspelautoriteit. Het belangrijkste punt is dat BetFans alleen zal doorverwijzen naar kansspelaanbieders die in het bezit zijn van een Nederlandse vergunning, verleend door de Kansspelautoriteit (Ksa) op basis van de Wet op de kansspelen. Dit doorverwijzen kan in de breedste zin van het woord worden opgevat; we zullen geen links of wervende teksten plaatsen van illegale aanbieders. Wij zullen ons dan ook aan alle wet- en regelgeving houden waar de legale aanbieders zich ook aan dienen te houden. Daarnaast onderschrijft BetFans de ‘Aanvullende eisen reclame’ zoals opgesteld door de Ksa. Hieronder valt onder andere: – Wij zullen door geen enkele uiting ons richten op kwetsbare groepen of personen jonger dan 24 jaar. Onder kwetsbare groepen verstaan we (onder andere) minderjarigen, personen die risicovol spelgedrag vertonen of personen die een kansspelverslaving hebben (gehad). – In onze uitingen zullen we kansspelen niet promoten op een misleidende manier. Hierbij valt te denken aan geen foutief of onrealistisch beeld geven van kansspelen of aanbieders van kansspelen. – Kansspelen niet promoten als levenswijze of als oplossing van financiële problematiek. BetFans is een transparante en betrouwbare partij voor alle stakeholders. We staan altijd open voor feedback, tips en suggesties via info@betfans.nl. – September 2021 –

Categorieën persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door Betfans.nl als u zelf gegevens met ons deelt. Om onze bezoekers, community en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is mogelijk dat Betfans.nl een of meerdere van de onderstaande persoonsgegevens van u verwerkt:|

– Voor- en achternaam;
– (Persoonlijk) e-mailadres.

Gegevens van kinderen

Betfans.nl brengt nieuws over de casinobranche en informeert over gokspellen. De website is niet geschikt voor kinderen en wij doen er alles aan om het bezoek te ontmoedigen. De website is alleen geschikt voor personen ouder dan 23 jaar. Wij verzamelen dan ook niet actief informatie over personen jonger dan 24 jaar. Heeft u het vermoeden dat iemand wel jonger dan 24 jaar is en dat wij daarvan gegevens hebben verzameld, dan kunt u ons benaderen en zullen we deze zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wat we met uw persoonsgegevens doen

Wanneer u gebruik maakt van de website of van diensten van Betfans.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden. Op grond van de AVG zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Op onze situatie zijn de volgende grondslagen van toepassing: uitvoering van een overeenkomst, toestemming, naleving van wettelijke plichten en gerechtvaardigde belangen. Specifiek zijn artikel 6 lid 1 sub a, sub c en sub f van de AVG van toepassing.

We verwerken uw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: wij verwerken uw gegevens als u daar voor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 • Naleving van wettelijke plichten: wij verwerken uw persoonsgegevens als wetgeving dit ons verplicht, bijvoorbeeld om gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.
 • Gerechtvaardigde belangen: wij verwerken gegevens omdat we zelf een gerechtvaardigd belang hebben, zoals het beveiligen van onze digitale diensten. Wij zullen altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan uw privacybelang.

De AVG, artikel 13 lid 1 sub c, schrijft voor dat Betfans.nl moet vastleggen voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens worden gebruikt. Dit betekent dat wij moeten omschrijven waarom Betfans.nl de gegevens opvraagt of ontvangt en wat Betfans.nl met de gegevens doet.

 

We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Contact opnemen

Indien u op enige wijze contact heeft opgenomen met Betfans.nl bijvoorbeeld door het benaderen via Instagram, worden de door u opgegeven gegevens bewaard en gebruikt voor het verloop van verder contact. Denk hierbij aan voor- en achternaam.

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (om op uw vragen, klachten en contactverzoeken in te kunnen gaan verwerken wij uw gegevens, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn).

 1. Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Betfans.nl. Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres. Mogelijk worden er gegevens verwerkt als uw voor- en achternaam en e-mailadres.

 

De grondslagen voor verwerking in dit kader: uw toestemming (het bij Betfans.nl kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze nieuwsbrief), ons gerechtvaardigd belang (voor communicatie en inlichting over Betfans.nl).

 

 1. Social media (gebruik eigen profiel)

Betfans.nl maakt gebruik van meerdere social mediakanalen. Wanneer u via deze weg met ons in contact probeert te komen, worden de door u opgegeven gegevens verwerkt voor het desbetreffende doeleind. Deze gegevens zijn onder andere uw (profiel)naam en overige gegevens die u aan ons verstrekt.

 

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Betfans.nl maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), Instagram (privacybeleid Instagram), Facebook (privacybeleid Facebook) en Telegram (privacybeleid Telegram). Als u een profiel hebt aangemaakt op social media, kunnen – afhankelijk van uw instellingen op het desbetreffende platform – bepaalde persoonsgegevens van u zichtbaar voor ons zijn, wanneer u gebruikmaakt van een openbaar profiel.

 

De grondslagen voor verwerking in dit kader: ons gerechtvaardigd belang (om op uw vragen, klachten en contactverzoeken in te kunnen gaan verwerken wij uw gegevens zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn).

 

 1. Social media (interactie via eigen profiel)

Betfans.nl gebruikt social media voor onder andere promotionele doeleinden. Zo behouden wij ons de mogelijkheid voor om topics, artikelen, discussies en andere promotionele teksten te plaatsen, welke niet leiden tot onrechtmatige of onwettige deelname aan kansspelen. Het is echter mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld door interactie via posts of het klikken op reclamebanners. Hierbij gaat het om de gegevens die middels uw profiel beschikbaar zijn gesteld, bijvoorbeeld; (profiel)naam, device ID, leeftijd en locatie.

 

Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Betfans.nl maakt gebruik van Twitter (privacyverklaring Twitter), Instagram (privacyverklaring Instagram), Facebook (privacyverklaring Facebook) en Telegram (privacyverklaring Telegram).

 

De grondslagen voor verwerking in dit kader: onze wettelijke plichten (Betfans.nl dient wervings- en reclameactiviteiten niet af te stemmen of aan te bieden aan minderjarigen), ons gerechtvaardigd belang (om op uw vragen, klachten en contactverzoeken in te kunnen gaan verwerken wij uw gegevens, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn).

 

 1. Cookies, geplaatst via https://betfans.nl (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Wij verzamelen informatie over uw bezoek aan onze website en hoe u deze gebruikt. Dit kan bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, apparaat informatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek, besturingssysteem, aantal bekeken pagina’s, welke pagina’s u heeft bekeken en soortgelijke informatie. Deze informatie kan namens ons worden verzameld door een externe dienstverlener voor websiteanalyse en/of kan worden verzameld met behulp van cookies.

 

Betfans.nl houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. De website van Betfans.nl maakt daarbij gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Betfans.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Betfans.nl heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

 

Let op: De Telecommunicatiewet, ook wel bekend als de Nederlandse cookiewet, verplicht Betfans.nl om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website. In de cookieverklaring wordt onder andere vermeld welke cookies actief zijn op de website, welke gebruikersgegevens zij volgen en hoe lang de cookies geplaatst worden. Deze informatie over cookies wordt in een apart document gegeven: onze cookieverklaring.

Periode van opslag

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. In de meeste gevallen is er geen vaste bewaartermijn, dit bepalen wij per verwerking. Een uitzondering is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.

 

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ondanks dat er in de AVG geen concrete of wettelijke bewaartermijnen te vinden zijn, zijn wij wel verplicht aan te geven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren. Dit staat opgenomen in artikel 13 lid 2 sub a van de AVG.

 

 1. Contact opnemen

Indien het contact niet leidt tot het verrichten van een dienst, worden de door uw opgegeven gegevens voor een termijn van maximaal twee (2) jaar bewaard.

 

 1. Nieuwsbrief

Wij bewaren de gegevens net zo lang tot er uitschrijving van de nieuwsbrief plaatsvindt. Na uitschrijving zullen de gegevens verwijderd worden.

 

 1. Social media

Gegevensbewaring door Twitter, Facebook, Instagram en Telegram, zowel diens Conversion API als andere dienstverlening, is onderhavig aan de voorwaarden van Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Twitter, Instagram, Facebook en Telegram.

 

 1. Cookies, geplaatst via https://betfans.nl (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

Om u de best mogelijke diensten aan te kunnen bieden delen we bepaalde gegevens met derden. Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Betfans.nl zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen we altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen we onder meer op:

 • De vereisten op basis van de geldende wet- en regelgeving;
 • Modelbepalingen van de EU.

 

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Belastingdienst/overheidsinstanties

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De overheid kan nog aparte regels hanteren, deze verantwoordelijkheid ligt bij de andere partij.

 

 • Operators

Op de website zijn verschillende links te vinden die doorverwijzen naar andere websites, waaronder aanbieders van online kansspelen. Indien u via een dergelijke verwijzing op de website van de online kansspelaanbieder terecht komt, verzamelt die partij gegevens van u. Betfans.nl ziet enkel een spelers-ID en geen persoonsgegevens. Wilt u weten hoe de kansspelaanbieder met uw gegevens omgaat? Dan dient u de privacyverklaring van die partij te raadplegen.

 

 • Google Analytics

Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google Analytics. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzamelt kunt u vinden in deze privacyverklaring.

 

 • Facebook pixel

Facebook pixel is een code die wordt gebruikt op onze website. Het verzamelt data en trackt conversies van Facebook ads, die ons inzicht geeft over hoe we onze advertenties kunnen optimaliseren, welke doelgroepen getarget kunnen worden voor toekomstige advertenties.

 

 • Social media

Door gebruik te maken van de links van social media op onze website, kunnen gegevens verstrekt worden aan het social mediakanaal, zoals het IP-adres. Met het gebruik van social mediawebsites zijn de voorwaarden en de privacyverklaring van het desbetreffende social mediaplatform van toepassing. Deze kunnen afwijken van onze privacyverklaring. Betfans.nl maakt gebruik van Twitter (privacybeleid Twitter), Facebook (privacybeleid Facebook), Telegram (privacybeleid Telegram) en Instagram (privacybeleid Instagram).

 

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat we uw gegevens nooit verkopen aan derden.

Beveiliging

Wij nemen passende en organisatorische maatregelen (procedures, IT-beveiliging enzovoort) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen.

 

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Betfans.nl. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens zijn opgeslagen, zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het vanzelfsprekend om de noodzakelijke apparaten, zoals computers, laptops en mobiele telefoons.

 

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Betfans.nl gebruik van firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

 

Ook wordt u bezoek aan de website van Betfans.nl beveiligd door ‘’https’’-beveiliging. Dit betekent dat u verbinding met Betfans.nl privé is. Daarnaast hebben wij een SSL-certificaat en een site Lock. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens het websitebezoek veilig blijven.

Uw rechten en hoe we ze respecteren

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u privacyrechten. Wanneer u gebruikmaakt van uw recht, kunnen wij u het best van dienst zijn als u in uw verzoek zo specifiek mogelijk bent. We kunnen u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs of om extra informatie om uw identiteit te controleren. Dat doen we om te voorkomen dat anderen gebruikmaken van uw rechten.

 

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

 

a.     Recht op inzage (artikel 15 AVG)

U heeft altijd het recht om de door Betfans.nl verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kunt u ons benaderen.

 

b.     Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Betfans.nl bewaarde gegevens onjuist blijken, heeft u het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Betfans.nl zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

 

c.      Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Betfans.nl aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Betfans.nl.

 

d.     Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kunt u Betfans.nl verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heeft u de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder treft u een lijst met situaties waarin Betfans.nl uw gegevens dient te verwijderen:

 • Indien de door Betfans.nl verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.
 • Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door u wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de Betfans.nl nieuwsbrief.
 • Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heeft u altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat uw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van nl heeft u een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat uw belangen zwaarder wegen dan die van Betfans.nl.
 • Indien Betfans.nl gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u een directe mogelijkheid om de gegevens door Betfans.nl te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Indien er een wettelijke bewaartermijn is overschreden, is Betfans.nl verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.
 • Indien u als betrokkene jonger bent dan 18 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Betfans.nl onmiddellijk uw persoonsgegevens verwijderen. Overigens is de website alleen geschikt voor personen ouder dan 24 jaar. Mochten wij gegevens van u hebben verzameld dan zal Betfans.nl deze verwijderen.

 

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kunt u de volgende pagina raadplegen.

 

e.     Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat u van mening bent dat Betfans.nl niet op een gedegen wijze omgaat met uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht verder afhandelen.

 

f.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen met betrekking tot gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we u op de volgende rechten:

 • Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heeft u het recht om van Betfans.nl de beperking van de verwerking van u persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Betfans.nl de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Betfans.nl de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij van uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Betfans.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail naar […] genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van uw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan u verzocht wordt om een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van vaststelling van identiteit volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

 

We wijzen u er graag op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Betfans.nl niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar.

Plichten

De gegevens die wij van u verzamelen, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten, zoals het kunnen aanmaken van een account. Wanneer u deze gegevens niet levert, kan Betfans.nl de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

 

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de onder artikel 6 genoemde partijen, zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Het kan voorkomen dat onze dienstverlening wijzigt of dat een partij gegevens van ons ontvangt. Wij zullen wijzigingen kenbaar maken via de website van Betfans.nl. 

 

Betfans.nl behoudt zich het recht voor gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Betfans.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Wij behouden dit recht ook voor wanneer het gaat om eigendom of om het beschermen van Betfans.nl. Hierbij proberen wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

 

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over de privacyverklaring van Betfans.nl kunt u ons benaderen.  

BetFans
Logo
Leeftijd_controle
Welkom bij BetFans.nl
Wat is je leeftijd?
Bonussen en promoties zijn alleen beschikbaar voor 24+. De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Door je leeftijd aan te geven stem je ook in met onze algemene voorwaarden en cookiebeleid. Bij het betreden van de website bevestig je ook dat je niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen.
P