fbpx

Top promotie:

€10 zonder storting!

Betfans, een verantwoorde partner

BetFans.nl zal te allen tijden een verantwoorde en betrouwbare partij te zijn voor spelers, aanbieders en wet- en regelgevers. Dit houdt in dat we ons houden aan alle wetgeving zoals is vastgelegd in de Wet op de kansspelen en alle regelgeving vanuit de toezichthouder op de markt voor kansspelen, de Kansspelautoriteit. Het belangrijkste punt is dat BetFans alleen zal doorverwijzen naar kansspelaanbieders die in het bezit zijn van een Nederlandse vergunning, verleend door de Kansspelautoriteit (Ksa) op basis van de Wet op de kansspelen. Dit doorverwijzen kan in de breedste zin van het woord worden opgevat; we zullen geen links of wervende teksten plaatsen van illegale aanbieders. Wij zullen ons dan ook aan alle wet- en regelgeving houden waar de legale aanbieders zich ook aan dienen te houden. Daarnaast onderschrijft BetFans de ‘Aanvullende eisen reclame’ zoals opgesteld door de Ksa. Hieronder valt onder andere: – Wij zullen door geen enkele uiting ons richten op kwetsbare groepen of personen jonger dan 24 jaar. Onder kwetsbare groepen verstaan we (onder andere) minderjarigen, personen die risicovol spelgedrag vertonen of personen die een kansspelverslaving hebben (gehad). – In onze uitingen zullen we kansspelen niet promoten op een misleidende manier. Hierbij valt te denken aan geen foutief of onrealistisch beeld geven van kansspelen of aanbieders van kansspelen. – Kansspelen niet promoten als levenswijze of als oplossing van financiële problematiek. BetFans is een transparante en betrouwbare partij voor alle stakeholders. We staan altijd open voor feedback, tips en suggesties via info@betfans.nl. – September 2021 –

English

BetFans will at all times be a responsible and reliable partner for consumers, operators, legislators and regulators. This means we comply with all legislation as stated by the Dutch government in the Remote Gambling Act. We also follow the rules from the regulator, The Netherlands Gambling Authority (Kansspelautoriteit).

The main point is that BetFans will only refer to gambling operators with a Dutch license, granted by the Gambling Authority. ‘Refer to’ can be taken in its broadest sense; we will never place links or place promotional content from illegal gambling operators. We will thereby comply with all rules and regulations that the legal operators must also adhere to. BetFans also supports the ‘Additional advertising requirements’ published by the Netherlands Gambling Authority. 

For us, the most important guidelines in terms as responsible partner are:

• We will not target vulnerable people or people under the age of 24. Vulnerable people include (among others) minors, people who show risky gambling behaviour or people who have or had a gambling addiction.

• We will not promote gambling in a misleading way. This includes not giving false or unrealistic views of gambling or gambling operators.

• We will not promote gambling as a way of life or as a solution for financial problems.

• We will not trivialise the consequences of risky gambling behaviour.

• In social media usage we use ‘age targeting’ so that we only target people aged 24+.

• On every page the 18+ responsible gaming (18+ speel bewust) is visible.

This list and this responsible partner policy is not exhaustive.

BetFans is a transparent and reliable partner for all stakeholders. We are always open to feedback, tips and suggestions via info@betfans.nl.

– September 2021 –

BetFans
Logo
Leeftijd_controle

Welkom bij BetFans.nl

Wat is je leeftijd?

Bonussen en promoties zijn alleen beschikbaar voor 24+. De leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Door je leeftijd aan te geven stem je ook in met ons cookiebeleid. Bij het betreden van de website bevestig je ook dat je niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen.